Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Ogłoszenie - zdalne nauczanie

Ogłoszenie - zdalne nauczanie

Szanowni Państwo

 1.   Od poniedziałku, 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

 2. Przedszkole będzie funkcjonowało bez zmian, stacjonarnie w określonym reżimie sanitarnym.

 3. Od poniedziałku, 20 grudnia br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów z klas I – III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

 4. Dyrektor – na wniosek Rodzica – umożliwia opiekę świetlicową (wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły).
 5. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, realizacji podstawy programowej, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I – VIII pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

 6. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.

 7. Kształcenie zdalne dla uczniów jest obowiązkowe.

 8. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Librus. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.

 9. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.

 10. Nauczanie indywidualne odbywa się w formie zdalnej lub stacjonarnej (uzgodnionej z rodzicem).

 11. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji, poprawy sprawdzianu, indywidualnej pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje możliwość pracy na terenie szkoły.

 12. Uczniowie i Rodzice mogą w godzinach pracy szkoły (7.30-16.00) przychodzić w celu zabrania z szafek potrzebnych rzeczy (najlepiej uprzedziwszy o tym zamiarze telefonicznie), spotkania z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły (po uprzednim umówieniu się).
 13. W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie ścieżki służbowej i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.

 14. Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady  dni robocze (3-5) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.

 15. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania

Z wyrazami szacunku

 

Data dodania: 2021-12-17 15:29:20
Data edycji: 2021-12-18 17:39:07
Ilość wyświetleń: 383

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej