Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

Dla dzieci młodszych (3-letnich)

Podstawa programowa realizowana od 8.00 do 13.00

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

 6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci.

Zabawy i zajęcia swobodne według zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne itp. Praca indywidualna lub zbiorowa o charakterze wyrównawczym.

Praca z dzieckiem zdolnym;

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Śniadanie

9.00-9.15

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego oraz inne programy.

Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

9:15-10:00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze i inne.

10.00-11.15

Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy, obserwacje przyrodnicze.

W razie niepogody zabawy ruchowe w sali.

11.15-11.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego oraz inne programy.

Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

 

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Obiad.

Czynności porządkowe w łazience.

12.00-13.00

Obserwacje pedagogiczne, praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach.

Słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

13.00-14.00

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

Zabawy według zainteresowań dzieci.

14.00-14.30

Przygotowanie do podwieczorku.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Podwieczorek.

Czynności porządkowe w łazience.

14.30-16.30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane pod kierunkiem nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

Dla dzieci młodszych (4-letnich)

Podstawa programowa realizowana od 8.00 do 13.00

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

 6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci.

Zabawy i zajęcia swobodne według zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne itp. Praca indywidualna lub zbiorowa o charakterze wyrównawczym.

Praca z dzieckiem zdolnym;

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Śniadanie

9.00-9.15

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego oraz inne programy.

Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

9:15-10:00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze i inne.

10.00-11.15

Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy, obserwacje przyrodnicze.

W razie niepogody zabawy ruchowe w sali.

11.15-11.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego oraz inne programy.

Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

 

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Obiad.

Czynności porządkowe w łazience.

12.00-13.00

Obserwacje pedagogiczne, praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach.

Słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

13.00-14.00

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

Zabawy według zainteresowań dzieci.

14.00-14.30

Przygotowanie do podwieczorku.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Podwieczorek.

Czynności porządkowe w łazience.

14.30-16.30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane pod kierunkiem nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

Dla dzieci młodszych (5 -letnich)

Podstawa programowa realizowana od 8.00 do 13.00

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

 6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci.

Zabawy i zajęcia swobodne według zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne itp. Praca indywidualna lub zbiorowa o charakterze wyrównawczym.

Praca z dzieckiem zdolnym;

8.15 – 8.45

Przygotowanie do śniadania.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Śniadanie

8.45 - 9.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową  i przyjęty program wychowania przedszkolnego oraz inne programy.

Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

9:45 - 10:30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze i inne.

10.00 – 11.00

Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy, obserwacje przyrodnicze.

W razie niepogody zabawy ruchowe w sali.

11.00 - 11.30

Przygotowanie do obiadu.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Obiad.

Czynności porządkowe w łazience.

11.30 – 11.50

Odpoczynek poobiedni. Relaksacja, muzykoterapia, bajkoterapia,

11.50 - 12.30

 

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego oraz inne programy.

Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

 

12.30 - 13.00

Obserwacje pedagogiczne, praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach.

Słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

13.00 – 13.30

 Przygotowanie do podwieczorku.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Podwieczorek.

Czynności porządkowe w łazience.

13.30 - 14.00

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

Zabawy według zainteresowań dzieci.

14.30 - 16.30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane pod kierunkiem nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 6-LETNICH

Podstawa programowa realizowana od 8.00 do 13.00

6.30 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci.
 • Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych.
 • Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza.

8.00 – 8.30

 • Utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy i piosenek.
 • Zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce.
 • Ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00

 • Przygotowanie do śniadania.
 • Czynności samoobsługowe.
 • Śniadanie.

9.00 – 10.00

 • Zorganizowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10.00 – 10.30

 • Swobodne zabawy dzieci.

10.30 – 11.30

 • Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11.30 – 12.10

 • Przygotowanie do obiadu.
 • Czynności samoobsługowe.
 • Obiad.

12.10 – 12.30

 • Odpoczynek poobiedni, relaksacja, muzykoterapia, bajkoterapia.

12.30 – 13.00

 • Różnorodne zabawy według zainteresowań dzieci (integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, gry planszowe itd.).

13.00 – 13.30

 • Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności dzieci.

13.30 – 14.00

 • Kontynuacja działalności edukacyjnej.
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.

14.00 – 14.20

 • Czynności samoobsługowe.
 • Podwieczorek.

14.20 – 16.30

 • Praca wyrównawcza.
 • Praca z dzieckiem zdolnym.
 • Zabawy ruchowe w sali lub pobyt na świeżym powietrzu.
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Data dodania: 2021-03-18 10:20:15
Data edycji: 2022-09-29 21:03:21
Ilość wyświetleń: 859

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook