Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Historia

    W roku 1878 w związku z przeprowadzeniem kolei .,Nadwiślańskiej" z Warszawy do Prus rozbudowano wieś Wola Łomska zwana przez miejscową ludność Wólką. Najpopularniejszym zajęciem mieszkańców Wólki była praca na kolei. Zawód kolejarza cieszył się ogromną popularnością, co było związane z nowoczesnością zawodu i oczywiście regularnością i gwarancją poborów, kolej potrzebowała więc ludzi z przygotowaniem i wykształceniem.

 

  Dlatego około 1885 roku pod patronatem Towarzystwa Kolei Nadwiślańskiej została otworzona przykolejowa 3-klasowa szkoła elementarna, której przełożoną została Bronisława Mokulska. Jesienią 1914 roku wszystkie mławskie szkoły zawiesiły działalność, a nauczyciele ewakuowali się w okolice Warszawy.  Do Mławy powrócili latem 1915 roku i wtedy zorganizowano w mieście jednoklasowe szkoły początkowe z polskim językiem nauczania. Organizatorem i nauczycielem szkoły koedukacyjnej numer 4, mieszczącej się  w domu przy ulicy Rynkowej 9, był  Jan Aleksander Nadziemski.

 

 Okres międzywojenny, przyniósł duże zmiany w oświacie szkół elementarnych. Zmiany te nie ominęły również szkoły na Wólce. Została ona bowiem przekształcona w siedmioletnią Powszechną Szkołę Elementarną numer 4 w Mławie. Wybuch II wojny światowej unieruchomił działalność wszystkich polskich szkół, wiele budynków uległo zniszczeniu. Podobny los spotkał również szkołę na Wólce, której budynek spłonął podpalony przez Niemców z chwilą ich wkroczenia do miasta.

 

 Rok 1945 przyniósł wyzwolenie. Reaktywowaniem działalności Szkoły Powszechnej nr 4 zajął się Zarząd Miejski. Po udzieleniu zgody i przydzieleniu pomieszczeń do nauki w baraku przy ulicy Dworcowej 150-cioro dzieci rozpoczęło kształcenie. Warunki pracy były trudne – brakowało sprzętów i pomocy, panował dokuczliwy chłód. Starania o nowy budynek dla szkoły rozpoczął pierwszy powojenny kierownik Feliks Głódkowski. Niedługo potem szkołę przeniesiono do zaadaptowanych budynków przy ulicy Rynkowej. W roku 1956 zawiązano Komitet Budowy Szkoły Podstawowej numer 4 w Mławie, któremu przewodniczył Bronisław Wyrzykowski. Zastępcami zostali  Kazimierz Andrzejewski , Franciszek oraz Stefan Zembrzuski. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu członków komitetu i wielu innych osób wspomagających przedsięwzięcie 2 grudnia 1961 otwarto nowy, w pełni przystosowany do potrzeb szkoły budynek przy ulicy Granicznej 39,  w którym znajduje się do chwili obecnej. W 22 klasach naukę rozpoczęło około ośmiuset dzieci.

 Dla historii szkoły istotnym momentem było nadanie w 1968 roku imienia Iwana Czernikowa. Szkoła w latach 60-tych i 70-tych rozwija się nadal jako szkoła środowiskowa.

  W początku lat 90-tych powróciła w dyskusjach sprawa patrona szkoły. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z opinią społeczności uczniowskiej oraz organu przedstawicielskiego wniosła uchwałą z dnia 16 lutego 1994 roku zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty o zmianę imienia szkoły. Nowym patronem miała zostać pisarka pochodząca z Mławy – Halina Rudnicka.

  Kurator Oświaty w Ciechanowie przychylił się do wniosku Rady Pedagogicznej i z dniem 7 marca 1994 roku nadał szkole nazwę Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mławie.

12 października 1994 odbyła się oficjalna uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 4 w Mławie imienia Haliny Rudnickiej.

Data dodania: 2021-03-14 14:40:11
Data edycji: 2021-04-01 22:03:02
Ilość wyświetleń: 1459

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej