Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Przedszkole

W wyniku rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Mławie na rok 2021/2022 zakwalifikowano dzieci z najniższą liczbą punktów 55,78, która uprawniała kandydata do przyjęcia do przedszkola.

• Rodzice dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą mieli możliwość potwierdzania woli przyjęcia dziecka w formie internetowej bez konieczności osobistego stawiania się w placówce w terminie 15.03.2021r od godz. 12.00 do 19.03.2021r do godz. 16.00.

 

• W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Mławie.

 • Rodzic może złożyć do Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

• Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 • Na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie służy skarga do sądu administracyjnego.

 Mława, 15 marca 2021r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Krupa

Data dodania: 2021-03-16 20:11:03
Data edycji: 2021-04-15 18:10:02
Ilość wyświetleń: 406

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook