Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Bezpieczeństwo

   Nasza szkoła podejmuje szereg działań wychowawczych i profilaktycznych w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów: pedagoga, psychologa, policjantów oraz są odbiorcami spektakli profilaktycznych. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów ponoszą nauczyciele prowadzący zajęcia, bez względu na to, czy są one zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe nie stanowią zagrożenia dla uczniów. Wszelkie usterki natychmiast są usuwane. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele sprawują nadzór nad uczniami zapewniając im bezpieczne warunki odpoczynku. W placówce działa zmodernizowany monitoring wizyjny. Trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) pielęgniarka szkolna udziela dzieciom pomocy przedmedycznej, a w pozostałe dni przeszkoleni zakładowi ratownicy medyczni. W placówce zostały wdrożone procedury na wypadek sytuacji zaistnienia wypadku osób pozostających pod opieka szkoły oraz procedury działań interwencyjnych nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły. 

Data dodania: 2021-03-15 09:50:51
Data edycji: 2021-04-03 07:56:14
Ilość wyświetleń: 792

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej