Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Jajobranie w parku miejskim

Jajobranie w parku miejskim

Załącznik do Zarządzenia nr 65/2024 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 19 marca 2024 r.

 

 

Regulamin konkursu „Najpiękniejsza pisanka szkolna 2024”

 

 

 • 1   Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza pisanka szkolna 2024”, zwanego dalej Konkursem, jest Miasto Mława, zwany dalej Organizatorem.

 • 2   Cele konkursu 

Celami konkursu są:

 

 1. Kultywowanie polskich tradycji
 2. Rozbudzanie wrażliwości
 3. Integracja i aktywizacja społeczności
 4. Promocja miasta Mława.
 • 3  Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu są uczestnicy wydarzenia Jajobranie organizowanego w parku miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie 24 marca 2024 r.

 • 4   Warunki uczestnictwa w konkursie Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
 1. Zapoznanie się z regulaminem
 2. Oddanie jednego głosu na jedną najpiękniejszą – zdaniem uczestnika – pisankę spośród wyeksponowanych podczas wydarzenia, o którym mowa w § 3, pisanek stworzonych przez uczniów lub przedszkolaków uczęszczających do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława.
 • 5   Przebieg konkursu
 1. Oddanie przez uczestników głosów w sposób, o którym mowa w 4 ust. 2.
 2. Zliczenie głosów przez przedstawicieli
 3. Ogłoszenie wyników
 • 6   Zasady przyznawania nagród
 1. Trzy placówki oświatowe, których podopieczni wykonali najpiękniejsze – zdaniem uczestników Konkursu – pisanki i zajęły trzy pierwsze miejsca w Konkursie, otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
 2. Pozostałe placówki oświatowe otrzymają podziękowania za udział w
 3. Wszystkie placówki oświatowe, o których mowa w 4 ust. 2, otrzymają pamiątkowe gadżety Miasta Mława.
Data dodania: 2024-03-20 18:59:01
Data edycji: 2024-03-20 19:05:13
Ilość wyświetleń: 21

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej